PCK Facebook

STATEGIA POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY W NOWYM TARGU JAKO LOKALNEGO CENTRUM WSPIERANIA KOMPETENCJI CYFROWYCH

STATEGIA POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY W NOWYM TARGU JAKO LOKALNEGO CENTRUM WSPIERANIA KOMPETENCJI CYFROWYCH

Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu bierze udział w projekcie „BIT: Bony na Innowacje Technologiczne - wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”, finansowanym w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Jednym z jego działań jest opracowanie strategii rozwoju naszej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie e-aktywizacji i szkoleń cyfrowych. W związku z tym zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz zgłaszania swoich uwag za pośrednictwem poczty e-mail na adres promocja@nowotarski.pl do dnia 15.07 br. Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane analizie, celem ewentualnego wdrożenia w finalnym projekcie strategii.

 
Pliki do pobrania