OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY W NOWYM TARGU

Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu ogłasza konkurs na stanowisko Głównego księgowego Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 20 lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ, w terminie do dnia 25 września 2019 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na Głównego księgowego Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu”.

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania poniżej.

 

Pliki do pobrania