KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY FINAŁÓW MAŁOPOLSKICH IGRZYSK DZIECI , IGRZYSK MŁODZIEŻY I LICEALIADY W DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Organizator: Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie Współorganizatorzy: Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ P SZS Limanowa, P SZS Nowy Targ Cel imprezy: popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie najlepszych szkół w województwie w poszczególnych kategoriach wiekowych Termin i miejsce: 15.05.2019 (środa) godz. 9.30 – Lotnisko Miejskie w Nowym Targu Sposób przeprowadzenia zawodów: zgodnie z regulaminem M SZS (str 32–ID, str 55–IMS, str 72-L)

Program zawodów:

I G R Z Y S K A DZIECI

 

9.20 - 9.50 Odprawa – Weryfikacja, odbiór numerów startowych /IGRZYSKA DZIECI/

10.00 Start – bieg drużynowy – 800 m dziewcząt ur. 2008 i mł. - drużyna - 6 dziew.

10.25 Start – bieg drużynowy – 800 m chłopcy ur. 2008 i mł. - drużyna - 6 dziew

 

10.50 Start – bieg drużynowy – 1000 m dziewcząt ur. 2006-2007 drużyna - 6 chłop.

11.30 Start – bieg drużynowy – 1000 m chłopców ur. 2006-2007drużyna - 6 chłop.

Dany powiat reprezentowany jest przez 1 drużynę, oddzielnie w każdej z kategorii jak powyżej.

(m. Kraków 2 drużyny)

ok. 12.30 Uroczystość zakończenia IGRZYSK DZIECI lub łącznie z IGRZYSKAMI MŁODZIEŻY /wdg możliwości organizacyjnych /

Uwaga! Start w obuwiu bez kolców!

 

 

I G R Z Y S K A MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

ok. 11.20 Weryfikacja, odbiór numerów startowych/IGRZYSKA MŁODZIEŻY/

12.00 Start – bieg drużynowy – 1500 m dziewcząt ur. 2003-2005 (6 dziewczęta)

ok. 12.30 Start – bieg drużynowy – 1500 m chłopców ur. 2003-2005 (6 chłopców)

Dany powiat reprezentowany jest przez 1 drużynę, oddzielnie w każdej z kategorii jak powyżej.

(m. Kraków 2 drużyny)

ok. 13.30 Uroczystość zakończenia IGRZYSK MŁODZIEŻY / wdg możliwości organizacyjnych/

Uwaga! Start w obuwiu bez kolców

 

L I C E A L I A D A

 

ok. 12.00 Weryfikacja, odbiór numerów startowych /LICEALIADA/

13.00 Start – bieg drużynowy – 1500 m dziewcząt ur. 1999 i mł – 6 dziew

ok. 13.30 Start – bieg drużynowy – 1500 m chłopców ur. 1999 i mł - 6 chłop.

Dany powiat reprezentowany jest przez 1 drużynę, oddzielnie w każdej z kategorii jak powyżej.

(m. Kraków 2 druż. dz, 2 druż chł. )

ok. 14.30 Uroczystość zakończenia LICEALIADY

 

W poszczególnych biegach w ramach ID, IMS, LIC prawo startu mają także mistrzowie powiatu ( 1 uczeń w kat.) którzy nie zakwalifikowali się z drużyną do finałów wojewódzkich.)

Pliki do pobrania