PCK Facebook

Protokół z posiedzenia komisji rozpatrującej wnioski o organizację zajęć sportowych pozalekcyjnych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu -10.09.2020r.