PCK Facebook

Komunikat Organizacyjny - Biegi Przełajowe o" Puchar Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój - 2020 " Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz Licealiada Szkół Ośrodka Sportowego Rabka-Zdrój

Termin i miejsce: 02.10.2020 /piątek/ - Ponice, teren rekreacyjny obok szkoły start: godz. 10.00 – I D /rocznik 2008 i mł./ godz. 11.30 – I MS /roczniki 2006 - 2007/ L /rocznik 2001 i mł. / Uczestnictwo: zawody otwarte dla dzieci i młodzieży szkół rejonu Ośrodka Sportowego Rabka-Zdrój, ilość zawodników reprezentujących szkołę w poszczególnych grupach bez ograniczeń.

Cel: - popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej

- przygotowanie do zawodów szkolnego współzawodnictwa sportowego

 

Organizator: Międzyszkolny Klub Sportowy Rabka-Zdrój, Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu - Ośrodek Sportowy Rabka-

Zdrój

Termin i miejsce: 02.10.2020 /piątek/ - Ponice, teren rekreacyjny obok szkoły

start: godz. 10.00 – I D /rocznik 2008 i mł./

godz. 11.30 – I MS /roczniki 2006 - 2007/

L /rocznik 2001 i mł. /

Uczestnictwo: zawody otwarte dla dzieci i młodzieży szkół rejonu Ośrodka Sportowego

Rabka-Zdrój, ilość zawodników reprezentujących szkołę w poszczególnych

grupach bez ograniczeń.

 

ID /szkoły podstawowe - dystanse do 1000m/:

I grupa – r.2010 i mł

II grupa – r.2009

III grupa – r.2008

I MS /szkoły podstawowe - dystans do 1500m/:

grupa IV / roczniki 2006 – 2007 łącznie/

L /szkoły ponadpodstawowe/:

grupa V /roczniki 2001 i mł. łącznie/ - dystans do 2500m

 

Klasyfikacja: I – indywidualna – wg. zajętych miejsc w każdej grupie wiekowej dziewcząt i

chłopców oddzielnie

II - zespołowa /w trzech kategoriach szkół oddzielnie/ – suma punktów zdobytych w poszczególnych biegach za miejsca I – X

Nagrody: - indywidualnie za miejsca I – III medale, I – VI dyplomy

- zespołowe – Puchary Burmistrza Miasta Rabka Zdrój dla najlepszych szkół

we wszystkich kategoriach oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

Zgłoszenia: pisemne zgłoszenia do zawodów z imienną listą uczestników potwierdzone

przez szkołę i wydawanie kart startowych w biurze zawodów /w dniu zaw. w

godz. 9.00-9.45 / ID / i w godz. 11.00-11.45 / IMS, L/

uwaga: zgłoszenia poza systemem SRS, prosimy o wstępne telefoniczne potwierdzenie udziału w zawodach /szkoła, ilość startujących/ najpóźniej do 2 dni przed terminem zawodów – tel. 504 003 240

Postanowienia końcowe: w przypadku niesprzyjającej pogody w dniu zawodów prosimy

przed wyjazdem na zawody o kontakt z organizatorami

– tel. 504 003 240,

interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do

organizatora

 

Rabka Zdrój 15.09.2020

Pliki do pobrania