PCK Facebook

Komunikat Organizacyjny - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Szkolna Indywidualna Liga Lekkoatletyczna

Termin i miejsce: 05.10.2020 /poniedziałek/, godz. 10.00, Nowy Targ– stadion miejski Nowy Targ, ul Piłsudskiego /, godz. 9.00 – „stadion Gorce” /oszczep K.M/

 

Cel: popularyzacja lekkoatletyki, wyłonienie reprezentacji powiatu na zawody wojewódzkie

 

Organizator: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu – Ośrodek Sportowy Rabka

- Zdrój

Termin i miejsce: 05.10.2020 /poniedziałek/, godz. 10.00, Nowy Targ– stadion miejski

Nowy Targ, ul Piłsudskiego /, godz. 9.00 – „stadion Gorce” /oszczep K.M/

 

Uczestnictwo:

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych /rocznik 2006 - 2007/

- skład ilościowy zawodników: po 3 zawodników/czki w 1 konkurencji biegowej

po 2 zawodników/czki w 1 konkurencji technicznej

po 1 sztafecie

- każdy zawodnik może startować maksymalnie w 2 konkurencjach indyw. i w 1 sztafecie

- start w biegu długim /800m, 1500m/ wyklucza udział w innej konkurencji

- biegi rozgrywane będą w seriach na czas – pomiar foto

/obowiązuje obuwie la na nawierzchnię tartanową/

- drugi falstart powoduje dyskwalifikację zawodnika

- ilość prób w konkurencjach technicznych – 4

- uwaga: konkurencja rzutu oszczepem odbędzie się wcześniej na stadionie „Gorców” zgodnie z programem minutowym / godz. 9.00/

 

Program zawodów – konkurencje:

Kategoria dziewcząt: 100m, 300m, 600m, skok w dal, pchnięcie kulą /3kg/,

rzut oszczepem /600g/ , sztafeta 4x100m

Kategoria chłopców: 100m, 300m, 1000m, skok w dal, pchnięcie kulą /5kg,/

rzut oszczepem /600g/, sztafeta 4x100m

 

Nagrody:

- indywidualnie za miejsca I – III w poszczególnych konkurencjach - medale i dyplomy

- zespołowo za miejsca I-III w kategoriach K i M - puchary

- do finału wojewódzkiego w reprezentacji powiatu kwalifikują się najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach indywidualnych i najlepsza sztafeta

 

Zgłoszenia obowiązkowe: w Systemie Rejestracji Szkół do dn. 02.10.20 do godz. 16.00

plus zgłoszenie pisemne w biurze zawodów z podpisem dyrektora szkoły i opiekuna

 

 

 

Rabka Zdrój 16.09.2020

                                                                                                             Koordynator Sportu

                                                                                                           Ośrodka Rabka Zdrój

                                                                                                                 Zbigniew Pistor

 

Pliki do pobrania