PCK Facebook

XII MAŁOPOLSKA SZKOLNA LIGA SZS w BIEGACH NARCIARSKI IV edycja Ligi XIV MAŁY BIEG PODHALAŃSKI im. Jana Pawła II

XIV MAŁY BIEG PODHALAŃSKI im. Jana Pawła II 10.02.2021/środa/,pierwszy start godz.10.30

 
 
Nowy Targ, 3.02.2021r.

 
KOMUNIKAT      ORGANIZACYJNY
 
 1. Nazwa cyklu zawodów: XII  MAŁOPOLSKA SZKOLNA LIGA SZS w BIEGACH NARCIARSKI IV edycja Ligi
XIV MAŁY BIEG PODHALAŃSKI im. Jana Pawła II
 1. Organizator: Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie, PSZS Nowy Targ. Współorganizatorzy: O. N. Kotelnica Białczańska, Powiat Nowotarski, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, Urząd Gminy Nowy Targ
 
  •  kierownik Ligi– Stanisław Mrowca
   • kierownik  Organizacyjny – Tadeusz Watycha
   • kierownik biura – Feliks Piwowar
   • sędzia główny – Marek Danielczak
   • koordynator medialny - Kuba Cieślar /  skipol.pl
 1. Termin zawodów:         10.02.2021/środa/,pierwszy start godz.10.30
KLIKUSZOWA  OŚRODEK  C N B
 Interwał biegowy co 30 sekund stylem dowolnym/F/
 
 
 
 
 1. Program zawodów: Godz.9:00-10:00 wydawanie numerów startowych i weryfikacja zgłoszeń,
rekonesans tras.
 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – godz.       10.30        
 
                        start  młodziczek/młodzików      ur.2006          dystans        3x1200m F
                        start  dziewcząt/chłopców          ur. 2007         dystans       3x1200m  F
 
 
Igrzyska Dzieci - ok. godz. 11.30
 
                        Start dziewcząt / chłopców ur. 2008 – dystans 2x1200m F
                        Start dziewcząt / chłopców ur. 2009 – dystans 2x1200 m F
                        Start   dziewcząt / chłopców ur. 2010 i mł. – dystans 1x1200m F
 
 
 1.  Uczestnictwo: szkoły podstawowe z terenu województwa małopolskiego. Reprezentacja szkoły:
 • Igrzyska Dzieci                                               – łącznie nie więcej niż 15 zawodników ur. 2008 i młodsi
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej                                – łącznie nie więcej niż 12 zawodników ur. 2006, 2007
Dobór do startu zgodnie z regulaminem szczegółowym poszczególnych edycji ligi
 1. Zgłoszenia – biuro zawodów:
Zgłoszenia w formie elektronicznej - poprzez system SRS https://srs.szs.pl/system/ ( podobnie jak dla pozostałych zawodów z kal. MSZS) Info poprzez : szslimanowa@interia.eu obowiązkowo w nieprzekraczalnym terminie na 2 dni ( do godz. 22.00) przed startem.
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. W dniu zawodów będzie można tylko wycofać              i zweryfikować zawodników z listy.
Na liście zgłoszeń należy zaznaczyć grupę startową ( 1, 2, 3, oraz 4 – czerwona) tj. pierwsza dziesiątka z rankingu ligi oznaczone przez zgłaszającego) w okienku informacje dodatkowe (brak podania grupy skutkuje losowaniem w pierwszej grupie.
Kierownik Zawodów                  – Feliks Piwowar,    telefon: 608 206 220.
Kierownik Ligi                       – Stanisław Mrowca, telefon: 604 147 459.
Biuro Promocji Ligi/ Koordynator Medialny Ligi – Kuba Cieślar/skipol.pl e mail: skipol@skipol.pl
 
 1. Koszty organizacyjne pokrywa M SZS Kraków, UG Nowy Targ, Powiat Nowotarski w uzgodnionym
zakresie współpracy i porozumienia. Koszty uczestnictwa – szkoły we własnym zakresie.
 1. Organizator/współorganizatorzy przewiduje nagrody w formie pucharów, statuetek, medali i dyplomów oraz nagród od potencjalnych sponsorów. W klasyfikacji końcowej szkół przewidziane są puchary za 3 miejsca i dyplomy do 6 m-ca. W klasyfikacji końcowej: Ranking Drużynowy Małopolskiej Szkolnej Ligi SZS w Biegach Narciarskich - na zakończenie sezonu nagroda od Firmy REM SPORT. W generalnej klasyfikacji indywidualnej nagrody od firmy FISCHER POLSKA.
 2. Punktacja : szkół za wszystkie rzuty ligi łącznie -  razem dziewcząt i chłopców dla szkół   w   2    kategoriach:    a)    Igrzyska    Dzieci,    b)     Igrzyska     Młodzieży     Szkolnej  Punktacja indywidualne – za wszystkie rzuty Ligi z wyłączeniem – 1 najsłabszego wyniku.
Punkty naliczane wg. Klucza;
M-ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
PKT 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 1. Postanowienia końcowe:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS, z wyłączenie niektórych zapisów – wg. regulaminu M SZS i programem/zapowiedzią Małopolskiej Szkolnej Ligi SZS. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca, terminu zawodów ew. stylu biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mogące zaistnieć podczas zawodów.
Prosimy zainteresowane szkoły o kontakt – na wypadek niekorzystnych warunków atmosferycznych – u kierownika biura zawodów, kierownika ligi. Za niesportowe zachowanie ucznia na zawodach lub jego opiekuna czy rodzica grozi im dyskwalifikacja ( szczególnie za tzw. podciąganie) na trasie oraz kary przewidziane w NRS.
Uczeń/ szkoła winieni być obecni na uroczystym zakończeniu zawodów, w wypadku ich nieobecności planowana nagroda ( przepada) nie zostanie przekazana osobom postronnym.
 1. Zapraszamy zainteresowane szkoły do wzięcia udziału w tej pięknej narciarskiej imprezie.