PCK Facebook

Komunikat zmiana terminu zawodów w piłce koszykowej 3 x 3 na szczeblu Ośrodka Pieniny

Zmiana terminu zawodów w piłce koszykowej 3 x 3 na szczeblu Ośrodka Pieniny

K o m u n i k a t  zmiana terminu zawodów w piłce koszykowej 3 x 3  na szczeblu Ośrodka Pieniny
 
Nowe terminy to :
Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewcząt i chłopców 18.X.2021 r /poniedziałek/
Igrzyska Dzieci Dziewcząt i chłopców  19.X.2021 r / wtorek/
 
                                                                                                                Koordynator Sportu
                                                                                                                 PCK Nowy Targ
                                                                                                                     Józef Dyda
Szczawnica 28.X.2021 r.