PCK Facebook

UWAGA INFORMACJA!

Uprzejmie informujemy, ze zgodnie z kalendarzem rejonu zostaną zorganizowane PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI - PIŁKA KOSZYKOWA 3X3 -ELIMINACJE DO FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO IGRZYSKA DZIECI , Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada– KOSZ 3X3 DZIEWCZAT , KOSZ 3X3 CHŁOPCÓW według harmonogramu :

I G R Z Y S K A DZIECI

09.11. 2021 / wtorek / godz. 11.00 – Hala Gorce N Targ ul. Al. 1000 lecia 74

Rejonowe IGRZYSKA DZIECI – Piłka koszykowa 3X3 Dziewcząt

09.11. 2021 / wtorek / godz. 11.00 – Hala Gorce N Targ ul. Al. 1000 lecia 74

Rejonowe IGRZYSKA DZIECI – Piłka koszykowa 3X3 Chłopców

Igrzyska Młodzieży

15.11.2021 /poniedziałek/ Godzina 9.00 -Hala sportowa przy SP 3 Myślenice ul. Pardyaka Rejonowe Igrzyska Młodzieży koszyków 3x3 dziewcząt

15.11.2021 /poniedziałek/ Godzina 10.00 -Hala sportowa przy SP 3 Myślenice ul. Pardyaka Rejonowe Igrzyska Młodzieży koszyków 3x3 chłopców

Licealiada

22.11.2021 /poniedziałek/ Godzina 10.00 -Hala sportowa przy ZSMSG w Myślenicach ul. Zdrojowa Rejonowe Licealiada koszyków 3x3 dziewcząt

22.11.2021 /poniedziałek/ Godzina 11.00 -Hala sportowa przy ZSMSG w Myślenicach ul. Zdrojowa Rejonowe Licealiada koszyków 3x3 chłopców

ZGŁOSZENIA poprzez SYSTEM SRS do dnia :na dwa dni przed zawodami

- po tym czasie system SRS zostanie zablokowany !!!!!!!!!!!!!!!!

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem Małopolskiego Szkolnego W zawodach biorą udział szkoły - zwycięzcy zawodów powiatowych

 

ORGAN IZATOR