PCK Facebook

REGULAMIN

IGRZYSKA DZIECI , IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I LICEALIADA POWIATU NOWOTARSKIEGO W PŁYWANIU INDYWIDUALNYM I DRUŻYNOWYM POD PATRONATEM BURMISTRZA NOWEGO TARGU

Sędzia główny : Maria Chyc - Myrmuła

Kierownik techniczny: Artur Żak

1.Cel imprezy: - popularyzacja pływania jako formy aktywnego wypoczynku

  • wyłonienie reprezentacji powiatu nowotarskiego na zawody wojewódzkie

2.Organizator: -Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

3.Data: - 9 grudnia 2021 r godz. 9.00 – Igrzyska Dzieci ,

godz.10.30 – Igrzyska Młodzieży Szkolnej , godz. 12.00 - Licealiada

4.Miejsce: - Pływalnia Miejska Plac Evry Nowy Targ

5.Uczestnicy - Igrzyska Dzieci - prawo startu w zawodach mają uczniowie

w dwóch grupach wiekowych :

I dz./chł urodzeni 2012 - 2014

II dz./chł urodzeni 2009 - 2011

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – prawo startu w zawodach mają uczniowie szkół

urodzeni 2007 - 2008

Licealiada – prawo startu w zawodach mają uczniowie szkół

średnich i zawodowych urodzeni 2002 i młodsi

Szkoła wystawia do zawodów reprezentację złożoną z maksimum 30 zawodników

6. Sposób przeprowadzenia zawodów :

IGRZYSKA DZIECI – pływanie indywidualne

dziewczęta / chłopcy ur. 2012 – 2014

Zawody rozegrane zostaną na dystansie 25 m

w stylu : klasycznym , grzbietowym, dowolnym i motylkowym

Zawodnik ma prawo startu w jednym stylu

dziewczęta / chłopcy ur. 2009 - 2011

Zawody zostaną rozegrane na dystansie 50 m

w stylu : klasycznym, grzbietowym , dowolnym i motylkowym

Zawodnik ma prawo startu w jednym stylu.

Zgłoszenia elektronicznie / system SRS / z dokładnym imiennym wykazem zawodników

z zaznaczeniem w jakim stylu pływackim wystartuje / wpisujemy w polu „ informacje dodatkowe „ w opcji dodawanie uczestnika./

Z uwagi na podział na dwie grupy startowe koniecznym jest podanie w zgłoszeniu rocznika

startującego zawodnika. W pierwszej kolejności wpisujemy w zgłoszeniu startujących

z roczników 2012 - 2014 , następnie 2009 - 2011

IGRZYSKA DZIECI– pływanie drużynowe

Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w roku 2009 i młodsi

Reprezentacja liczy 6 chłopców lub 6 dziewcząt

Program zawodów:

- sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt

- sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym chłopców

Zgłoszenia elektronicznie / system SRS / z dokładnym imiennym wykazem zawodniczek/ zawodników biorących udział w sztafecie

Przepisy techniczne i kwestie nie zawarte w tym regulaminie rozstrzygane będą na podstawie regulaminu szczegółowego Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci

I Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego na rok 2021 / 2022

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – pływanie indywidualne

Udział biorą dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2007 - 2008

Zawody zostaną przeprowadzone na dystansie 50m

w stylu : klasycznym .grzbietowym. dowolnym i motylkowym

Zawodnik ma prawo startu w jednym stylu

Zgłoszenia elektronicznie / System SRS/ z dokładnym imiennym wykazem zawodników ,

z zaznaczeniem w jakim pływackim stylu wystartują /wpisujemy w polu „ informacje dodatkowe „ w opcji dodawanie uczestnika /

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – pływanie drużynowe

Drużyna składa się z 6 chłopców lub 6 dziewcząt urodzeni w latach 2007 - 2008

Szkoła może wystawić jedną sztafetę w każdej kategorii

Program zawodów:

- Sztafeta 6 x 50m stylem dowolnym dziewcząt

- Sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym chłopców

Zgłoszenia elektronicznie / system SRS / z dokładnym imiennym wykazem zawodników

startujących w sztafecie

Przepisy techniczne i kwestie nie zawarte w tym regulaminie , rozstrzygane będą na podstawie

regulaminu szczegółowego Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego na rok 2021 / 2022

LICEALIADA - pływanie indywidualne

W zawodach biorą udział uczniowie i uczennice szkół średnich i zawodowych ur.2002 i młodsi

Zawody zostaną rozegrane na dystansie 50 m w stylu : klasycznym, grzbietowym ,

dowolnym i motylkowym.

Zawodnik może startować w jednym stylu.

Zawody rozgrywane w grupie chłopców i dziewcząt.

Zgłoszenia elektronicznie / system SRS/ z dokładnym imiennym wykazem zawodników,

z zaznaczeniem w jakim stylu pływackim wystartują / wpisujemy w polu „ informacje

dodatkowe „ w opcji dodawanie uczestnika /

LICEALIADA – pływanie drużynowe

Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt lub 6 chłopców , rocznik 2002 i młodsi

Szkoła może zgłosić zarówno drużynę dziewcząt jak i chłopców

Szkoła może wystawić tylko jedną drużynę w każdej kategorii

Program zawodów :

- sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym dziewcząt

- sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym chłopców

Zgłoszenia elektronicznie / system SRS/z dokładnym imiennym wykazem zawodników startujących w sztafecie .

Przepisy techniczne i kwestie nie zawarte w tym regulaminie , rozstrzygane będą na podstawie Regulaminu szczegółowego Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego na rok szkolny 2021 /2022

PROGRAM ZAWODÓW

Igrzyska Dzieci

godz.8.45. – 9.00 rozgrzewka

godz.9.15 rozpoczęcie startów rocznika 2012 - 2014 w kolejności: styl klasyczny ,grzbietowy. dowolny , motylkowy dziewcząt następnie chłopców.

godz.9.45. rozpoczęcie startów rocznika 2009 - 2011 w kolejności :

styl klasyczny, grzbietowy, dowolny , motylkowy dziewcząt następnie chłopców

Po zakończeniu zawodów indywidualnych rozegrane zostaną sztafety w kolejności dziewczęta ,chłopcy.

Godz. 10.30 – ogłoszenie oficjalnych wyników , dekoracja zwycięzców

Uwaga ! Organizator dopuszcza możliwość startu sztafet po zakończeniu rywalizacji

indywidualnej w grupie młodszej

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Godz.10.30- 10.45 rozgrzewka

Godz. 11.00 – rozpoczęcie startów w kolejności :styl klasyczny, grzbietowy,

dowolny , motylkowy dziewcząt następnie chłopców

Po zakończeniu zawodów indywidualnych rozegrane zostaną sztafety

Godz. 12.00 – ogłoszenie oficjalnych wyników , dekoracja zwycięzców

Licealiada

Godz.12.00 – 12.15 rozgrzewka

Godz.12.30 – rozpoczęcie startów w kolejności : styl klasyczny , grzbietowy,

dowolny , motylkowy dziewcząt następnie chłopców

Po zakończeniu zawodów indywidualnych rozegrane zostaną sztafety

Godz. 13.30 – ogłoszenie oficjalnych wyników , dekoracja zwycięzców

Weryfikacja zgłoszeń 30 min przed startem Igrzysk Dzieci , Igrzysk Młodzieży Szkolnej

i Licealiada

Nagrody – za zajęcie miejsc I-III medale i dyplomy ,za miejsce do VI dyplomy

w punktacji drużynowej za miejsca I – III puchary i dyplomy ,pozostałe dyplomy

Postanowieni końcowe :

- wszyscy zawodnicy muszą posiadać zgodę na udział w zawodach pływackich w tym brak

przeciwwskazań zdrowotnych./ za ich posiadanie odpowiedzialni są opiekunowie /

- za zachowanie i zdyscyplinowanie zawodników odpowiedzialni są ich opiekunowie

- organizator może wykluczyć z zawodów zawodnika za niesportowe zachowanie

- zgłoszenie do zawodów jest równoczesne z akceptacją regulaminu

Wszystkie wątpliwości wyjaśnia Koordynator Sportu PCK Nowy Targ Józef Dyda

telefon 695 770 643 lub 608 087 105