PCK Facebook

PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI - TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWY 15.12.2021

Zgodnie z kalendarzem rejonu zostaną przeprowadzone zawody jak niżej :

 15. XII. 2021 ( śr ) godz. 10.00 – Hala Gorce N. Targ Al. 1000 – lecia 74

Rejonowe IGRZYSKA MŁODZIEŻY – TENIS STOŁOWY DZIEW. – CHŁ – drużynowy

/ Start 2 dr dziew , 2 dr chł z danego powiatu /

Prosimy o podanie która drużyna zajęła i miejsce w powiecie

………………………………………………………………………

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego.

Prosimy o potwierdzenie i udział:

ZGŁOSZENIA - poprzez system rejestracji szkół : SRS.SZS.PL - PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI na dwa dni przed zawodami

 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Kier. Rejonu STANISŁAW MROWCA