PCK Facebook

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY - MISTRZOSTWA POWIATU NOWOTARSKIEGO W BIEGACH NARCIARSKICH

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich Powiatowe Igrzyska Dzieci w Biegach Narciarskich

Organizatorzy:-Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

Starostwo Powiatu Nowotarskiego

Pow. S Z S w Nowym Targu

PARTNERZY : Urząd Gminy Nowy Targ 
C N B KLIKUSZOWA

Komitet Organizacyjny:

Kierownik Organizacyjny:Tadeusz Watycha

Kierownik Zawodów:Marek Danielczak

Sędzia Główny:Stanisław Mrowca

Kierownik Biura Obliczeń:Feliks Piwowar

Termin zawodów -07.02.2022/pon. / godz.10:30

Miejsce zawodów: C N B Klikuszowa

Informacji udzielają:p.Marek Danielczak 502 789-562 p. Stanisław Mrowca-604 147 459

Uczestnictwo: Młodzież ze szkół podstawowych z powiatu nowotarskiego

Weryfikacja:od godz .9:30 w dniu zawodów

Zgłoszenia w formie elektronicznej - poprzez system SRS - srs.szs. pl do dnia 04.02.2022 do godz.20.00 Feliks Piwowar tel:608 206 220

Start w kolejności:

Igrzyska Młodzieży Szkolnej:(Puchar Starosty Powiatu Nowotarskiego)

Gr.I start młodzików /młodziczek ur.2007 - dyst. 3 km - CL

Gr.II start młodzików/młodziczek ur.2008 - dyst.3 km - CL

Igrzyska Dzieci :(Puchar Starosty Powiatu Nowotarskiego)

Gr.I start chłopców/dziewcząt ur.2009 - dyst.2 km- CL

Gr. II start chłopców/dziewcząt ur.2010 - dyst.2 km- CL

Gr.III start chłopców/dziewcząt ur.2011 i mł. - dyst.1 km- CL

UWAGA:we wszystkich grupach obowiązuje styl KLASYCZNY !!!

Nagrody:indywidualne I-III miejsce medale I-VI dyplomy-nagrody

zespołowe I-III miejsce puchary I-VI dyplomy-nagrody

Punktacja łączna dziewcząt i chłopców w/g klucza I m 13 pkt.II m-11 pkt. XII m-1 pkt.

-Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS, regulaminem SZS i programem zawodów.

-Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury zawodów.

-Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu zawodów i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mogące zaistnieć podczas zawodów.

Za niesportowe zachowanie ucznia, opiekuna czy rodzica grozi dyskwalifikacja .

Uczniowie, Szkoły winni być obecni na uroczystym zakończeniu zawodów

Zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w tej pięknej narciarskiej imprezie i prosimy o kontakt-na wypadek niekorzystnych warunków atmosferycznych-Kierownik zawodów tel.502-789- 562

Organizator

MAREK DANIELCZAK