PCK Facebook

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY LICEALIADY Powiatu Nowotarskiego w SNOWBOARDZIE Nowy Targ 15.02.2022, stok Długa Polana

Organizatorzy:- Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu – Ośrodek Sportowy Rabka Zdrój - Międzyszkolny Klub Sportowy Rabka Zdrój

Cel zawodów: - wyłonienie najlepszych zawodników i zespołów szkolnych powiatu

nowotarskiego w snowboardzie w kategorii szkół ponadpodstawowych

wraz z kwalifikacją do Licealiady Wojewódzkiej

- popularyzacja snowboardu wśród młodzieży

Termin i miejsce: - 15.02.2022 /wtorek /, stok Długa Polana

Uczestnictwo: - prawo udziału w zawodach mają uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu

nowotarskiego /rocznik 2002 i mł./ bez ograniczeń ilościowych

Konkurencja: - slalom gigant GS – 2 przejazdy /w tym I eliminacyjny/

Trasa: - długość ok. 450m, różnica poziomów 150m

Pomiar czasu: - elektroniczny

Program zawodów: 9.00 - 9.30 – weryfikacja zawodników w biurze zawodów

9.30 - rozgrzewka i oglądanie trasy /w numerach startowych i bez jazdy na bramkach/

10.00 – I przejazd

II przejazd – godzina w zależności od ilości zgłoszeń do zawodów

 

Klasyfikacja: - indywidualna oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

- zespołowa oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w kategorii Licealiady

/punktuje 3 najlepszych zawodników z danej szkoły/

 

Nagrody: - indywidualnie: za zajęcie miejsc I-III medale, I-VI dyplomy

- zespołowe: za zajęcie miejsc I-III puchary, I-III dyplomy,

- indywidualnie zawodnicy szkół z Licealiady

Powiatowej z miejsc I-XII kwalifikują się do Licealiady Wojewódzkiej

Zgłoszenia: - potwierdzenie udziału w zawodach /lista imienna/ poprzez System Rejestracji

Szkół do dnia 12.02.2022 /sobota/ do godz 12.00

- w dniu zawodów obowiązuje imienna lista – wydruk z SRS potwierdzona przez

szkołę/dyrektora i opiekuna zespołu szkolnego

Uwagi organizacyjne: - start zawodników obowiązkowo w kaskach

- pobierana będzie od zespołu kaucja zwrotna za numery startowe

- karnety na przejazdy we własnym zakresie/

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i

zdarzenia losowe wynikłe w trakcie zawodów /ubezpieczenie szkolne oraz SZS/

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu zawodów z przyczyn

obiektywnych

- interpretacja punktów regulaminu zawodów należy do organizatorów

- kontakt z organizatorem: tel. 504 003 240

 

- zgodnie z aktualnymi obostrzeniami COVID-19 wymagane maseczki

/chusty, bufy/ w biurze zawodów, na mecie oraz podczas ceremonii dekoracji oraz

zachowanie dystansu i wszelkich zasad higieny.

 

 

Rabka Zdrój 01.02.2022

 

                                                                                              Organizatorzy