PCK Facebook

REGULAMIN

Powiatowe Zawody Sportowe w Narciarstwie Alpejskim IGRZYSKA DZIECI - 22 luty 2022 godz.9.00

aktywnego wypoczynku

  • wyłonienie reprezentacji Powiatu Nowotarskiego na zawody wojewódzkie

Organizator: -Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ

Data: - 22 luty 2022 r godz. 9.00

Miejsce : - Ośrodek Narciarski ”Czorsztyn Ski „ Kluszkowce”

Uczestnicy:- dzieci ze szkół podstawowych Powiatu Nowotarskiego.

Szkoły wystawiają dowolną ilość zawodników.

Program zawodów: –zawodnicy startują w grupach

gr. I – ur.2011 - 2012

gr. II – ur.2009 – 2010

program zawodów obejmuje jeden ,a dla 15 najlepszych zawodników z pierwszego przejazdu , dwa przejazdy w drugim przejeździe zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do zajętych miejsc

organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów dotyczącego

liczby przejazdów. .W przypadku dużej liczby startujących zawodników, bądź złych warunków atmosferycznych ,przeprowadzony zostanie jeden przejazd/

czas mierzony elektronicznie

zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach

  • godz. 9.00 – przyjazd ekip do Kluszkowiec

  • godz.9.00-9.45 - weryfikacja list startowych i odbiór numerów /meta zawodów obok dolnej stacji średniego orczyka/

  • godz.10.00 start wg kolejności :dziewczęta rocznik 2011 i 2012, chłopcy rocznik 2011 i 2012,

dziewczęta rocznik 2009 i 2010, chłopcy rocznik 2009 i 2010

Punktacja indywidualna : - według osiągniętych czasów

Punktacja drużynowa : - za zajęcie pierwszego miejsca w grupie zawodnik otrzymuje 15 pkt drugiego 14 itd. za miejsce 15 pkt 1.Na wynik szkoły składa się suma punktów uzyskanych przez jej zawodników.

punktacja drużynowa prowadzona będzie łącznie /dziewczęta plus chłopcy/

Nagrody: - za zajęcie trzech pierwszych miejsc indywidualnie – medale

za miejsca 1 – 8 dyplomy

za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużynowo - puchary i dyplomy , pozostałe dyplomy

Zgłoszenia: zgłoszenia do zawodów według obowiązujących zasad SRS

Zgłoszenia dostarczone w inny sposób nie będą uwzględniane

 

W pierwszej kolejności zgłaszamy dzieci z grupy młodszej /ur.2011 i 2012 /

następnie starszej /ur.2009 i 2010 /

 

Losowanie kolejności startu odbędzie się wg zasady : dzieci z pierwszych miejsc list zgłoszeniowych losowane będą w pierwszych grupach startowych.

 

Uwaga : ze względów organizacyjnych przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone na cztery dni przed terminem zawodów.

 

Uwaga: koszty przejazdu na zawody oraz koszty związane z korzystaniem z wyciągów, szkoły pokrywają we własnym zakresie

Wszystkie wątpliwości wyjaśnia koordynator sportu PCK Nowy Targ Józef Dyda Tel. 695 770 643 lub 608 087 105