PCK Facebook

REGULAMIN

LICEALIADA POWIATU NOWOTARSKIEGO W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 23 LUTY 2022 godz.11.00

Cel imprezy: - popularyzacja narciarstwa alpejskiego jako formy aktywnego wypoczynku

wyłonienie reprezentacji powiatu nowotarskiego na zawody wojewódzkie

Organizator: -Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

Data: - 23 LUTY 2022 r godz. 11.00

Miejsce: - Ośrodek Narciarski „Czorsztyn Ski” Kluszkowce

Uczestnicy - uczennice i uczniowie szkół średnich i zawodowych powiatu

nowotarskiego urodzeni w roku 2002 i młodsi

Szkoła zgłasza do zawodów dowolną liczbę zawodników

Program zawodów: - program zawodów obejmuje jeden , a dla 15 najlepszych

zawodników z pierwszego przejazdu, dwa przejazdy

w drugim przejeździe zawodnicy startują w odwrotnej kolejności

do zajętych miejsc

organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby przejazdów

do jednego z uwagi na dużą liczbę startujących bądź złe warunki

atmosferyczne.

- czas mierzony elektronicznie

- zawodnicy startują w kategorii dziewcząt i chłopców

  • zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach

godz.11.00 – przyjazd ekip do Kluszkowiec

godz.11.15 – 11.45 -weryfikacja list startowych ,odbiór numerów startowych/ dolna stacja wyciągu orczykowego – meta zawodów /

godz.12.00 -start w kolejności dziewczęta ,chłopcy

Punktacja indywidualna : - według osiągniętych czasów

Punktacja drużynowa: - za zajęcie pierwszego miejsca zawodnik otrzymuje 15 pkt

drugiego 14 itd. miejsce 15 pkt 1.Na wynik szkoły składa się

suma punktów uzyskanych przez jej zawodników.

punktacja drużynowa prowadzona będzie oddzielnie

dla dziewcząt i chłopców

Nagrody: -za zajęcie trzech pierwszych miejsc indywidualnie –medale

za miejsca 1 – 8 dyplomy

za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużynowo – puchary

Zgłoszenia: zgłoszenia według obowiązujących zasad SRS

 

ZGŁOSZENIA DOSTARCZONE W INNY SPOSÓB

NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

 

Losowanie numerów startowych odbędzie się wg .zasady - zawodnicy z pierwszych miejsc list zgłoszeniowych losowani będą w pierwszej grupie startowej

Uwaga : Ze względów organizacyjnych przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone na cztery dni przed ich rozegraniem

Uwaga: koszty przejazdu na zawody ,oraz koszty związane z korzystaniem z wyciągów,

szkoły pokrywają we własnym zakresie

 

Wszystkie wątpliwości wyjaśnia Koordynator Sportu PCK Nowy Targ Józef Dyda

telefon 695 770 643 lub 608 087 105