PCK Facebook

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY FINAŁÓW POWIATOWYCH IGRZYSK DZIECI,IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I LICEALIADY W DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Organizator: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu Współorganizatorzy: P SZS w NOWYM TARGU Cel imprezy: popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie najlepszych szkół w województwie w poszczególnych kategoriach wiekowych Termin i miejsce: 10.05.2022 (wtorek ) godz. 9.30 – Lotnisko Miejskie w Nowym Targu /licealiada/ Sposób przeprowadzenia zawodów: zgodnie z regulaminem MSZS (str. 35–ID, str. 64–IMS, str. 84-L)

Program zawodów:

L I C E A L I A D A

ok. 9.30 Weryfikacja, odbiór numerów startowych /LICEALIADA/

10.00 Start – bieg drużynowy – 1500 m dziewcząt ur. 2002 i mł. - 6 dziewcząt

ok. 10.30 Start – bieg drużynowy – 1500 m chłopców ur. 2002 i mł. - 6 chłopców

Awans do zawodów wojewódzkich po jednej drużynie z poszczególnej kategorii.

W zawodach wojewódzkich prawo startu mają zawodnicy/czki/ ,którzy zajęli 1 miejsce na

zawodach powiatowych, jeżeli ich drużyna nie awansowała

ok. 11.20 Uroczystość zakończenia LICEALIADY

 

I G R Z Y S K A DZIECI

 

10.30 - 11.00 Odprawa – Weryfikacja, odbiór numerów startowych /IGRZYSKA DZIECI/

11.30 Start – bieg drużynowy – ok.800 m dziewcząt ur. 2011 i mł. - drużyna - 6 dz.

11.55 Start – bieg drużynowy – ok.800 m chłopcy ur. 2011 i mł. - drużyna - 6 chł.

12.20 Start – bieg drużynowy –ok. 1000 m dziewcząt ur. 2009-2010 drużyna - 6 dz.

12.50 Start – bieg drużynowy –ok. 1000 m chłopców ur. 2009-2010drużyna - 6 chł.

Awans do zawodów wojewódzkich po jednej drużynie z poszczególnej kategorii.

W zawodach wojewódzkich prawo startu mają zawodnicy/czki/ ,którzy zajęli 1 miejsce na

zawodach powiatowych, jeżeli ich drużyna nie awansowała

 

ok. 13.30 Uroczystość zakończenia IGRZYSK DZIECI / wg możliwości organizacyjnych/

 

 

I G R Z Y S K A MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

ok. 13.00 Weryfikacja, odbiór numerów startowych/IGRZYSKA MŁODZIEŻY/

13.30 Start – bieg drużynowy – ok.1500 m dziewcząt ur. 2007-2008 (6 dz.)

ok. 14.00 Start – bieg drużynowy – ok.1500 m chłopców ur. 2007-2008 (6 chł.)

Awans do zawodów wojewódzkich po jednej drużynie z poszczególnej kategorii.

ok. 14. 50 Uroczystość zakończenia IGRZYSK MŁODZIEŻY / wg możliwości organizacyjnych/

W zawodach wojewódzkich prawo startu mają zawodnicy/zawodniczki/, którzy zajęli 1 miejsce na

zawodach powiatowych, jeżeli ich drużyna nie awansowała

 

 Do rozgrzewki będzie wyznaczony plac, w trakcie trwania zawodów zabronione jest wchodzenie młodzieży i trenerów/opiekunów na trasy.

 

Zgłoszenia należy składać poprzez system SRS: www.srs.szs.pl - kalendarz zawodów wojewódzkich

- wybrać zgłoszenia do igrzysk dzieci , igrzysk młodzieży lub licealiady. Zgłoszenia do dnia 08.05.22 do
godz.
15.00
. Po tym terminie system zgłoszeń zostanie zablokowany.

W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów - listy uczestników potwierdzone

przez dyrektora szkoły i opiekuna (weryfikacja startowa).

Na listach należy podać pełny skład 6 zawodników oraz max. dwóch rezerwowych.

PUNKTACJA - w klasyfikacji drużynowej szkół będzie prowadzona punktacja w każdej kategorii biegu

: oddzielnie wg klucza np. / sklasyfikowano w biegu 56 uczniów tj I miejsce – 56 pkt, II m-55 pkt, 3m – 54 pkt …

56 m- 1pkt / Suma punktów uzyskana przez wszystkich startujących członków zespołu – uczniów danej szkoły, daje jej wynik końcowy.

Prowadzona jest klasyfikacja drużynowa i indywidualna

 

UWAGI DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA IGRZYSK DZIECI , IGRZYSK MŁODZIEŻY I LICEALIADY

 

-DYSTANSY UZGODNIONE Z KOMISJA SPORTOWĄ M SZS I ZGODNE Z REGULAMINEM OGÓLNYM

-START WSPÓLNY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH , Z TYM ,ŻE DRUŻYNY USTAWIAJĄ SIĘ W RZĘDACH PO 6 ZAWODNIKÓW, WYZNACZENI PRZEZ NAUCZYCIELA LIDERZY NA LINII STARTU , POZOSTALI ZAWODNICY, WG USTALEŃ DRUŻYN, ZA NIMI.

-SPOSÓB SPORZĄDZENIA KLASYFIKACJI KOŃCOWYCH USTALONE SA PRZEZ JURY ZAWODÓW.

-PROWADZONA BĘDZIE KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA DLA POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW I KATEGORII.

- ZA TZW. „ PODCIĄGANIE NA TRASIE” , BĄDŹ NIESPORTOWE ZACHOWANIE JURY ZAWODÓW MOŻE NAŁOŻYĆ KARY

PRZESUNIĘCIA MIEJSCA ZAWODNIKA, BĄDŹ W PRZYPADKU UZASADNIONYM DYSKAWLIFIKACJE

- EWENTUALNE PROTESTY ROZSTRZYGA JURY ZAWODÓW - W OPARCIU O DOSTĘPNE DOKUMENTY –PAPIEROWE I EW. VIDEO OD SĘDZIÓW ZAWODÓW !!!!!!!!!!!!

 

Sprawy organizacyjne:

Dojazd do tras od centrum Nowego Targu – kierunek Nowy Sącz ok. 1,5 km, dalej na rondzie im. J.P. II skręt w prawo w kierunku na lotnisko miejskie.

- prosimy opiekunów szkół i powiatów o pomoc organizacyjną przy wydawaniu numerów startowych – dla każdego uczestnika, oraz kart startowych . Numery startowe odbierają i zdają opiekunowie poszcz. grup powiatowych

 

  1. Jury Zawodów: Kierownik zawodów – Stanisław Mrowca tel. 604 147 459

Kierownik organizacyjny – Watycha Tadeusz

Kierownik Biura – Watycha Tadeusz, Marek Danielczak

Sędzia Główny – Marek Danielczak

c) Postanowienia końcowe: organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

W przypadku trudnych warunków atmosferycznych np. bardzo silne opady deszczu prosimy o

sprawdzenie u organizatora - Stanisław Mrowca tel. 604 14 74 59, Marek Danielczak tel. 502789562 czy zawody się odbędą.

 

UWAGA: Parkowanie pojazdów na parkingu w pobliżu lotniska.

Prosimy o dostosowanie się do poleceń służby porządkowej.

 

Nagrody: dla zwycięzców przewidziane są medale, oraz dyplomy – do miejsca szóstego indywidualnie i dla zespołów drużynowych pamiątkowe puchary i dyplomy.

 

 

Organizator: POWIATOW CENTRUM KULTURY W NOWYM TARGU