PCK Facebook

FINAŁ WOJEWÓDZKI - IGRZYSKA DZIECI,IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I LICEALIADA W DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

AKTUALNY REGULAMIN

Cel zawodów: popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży

wyłonienie najlepszych szkół w województwie w poszczególnych kategoriach wiekowych

 

Organizatorzy: Małopolski Szkolny Związek Sportowy,

Współorganizatorzy: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

P SZS Limanowa, P SZS w Nowym Targu

 

Termin i miejsce: 12.05.2022 (czwartek ) godz. 9.30 – Lotnisko Miejskie w Nowym Targu

 

Sposób przeprowadzenia zawodów: zgodnie z regulaminem MSZS (str. 35–ID, str. 64–IMS, str. 84-L)

 

Harmonogram zawodów:

L I C E A L I A D A

ok. 9.15-9.45 Weryfikacja, odbiór numerów startowych /LICEALIADA/

10.00 Start – bieg drużynowy – 1500 m dziewcząt ur. 2002 i mł. – 6 dziew

ok. 10.30 Start – bieg drużynowy – 1500 m chłopców ur. 2002 i mł. - 6 chłop.

Dany powiat reprezentowany jest przez 1 drużynę, oddzielnie w każdej z kategorii jak powyżej.

(m. Kraków 2 drużyny dziewcząt., 2 drużyny chłopców)

W zawodach prawo startu mają również zawodnicy / indywidualnie/, którzy zajęli

1 miejsce w zawodach powiatowych , jeżeli ich drużyna nie awansowała !!!

ok. 11.30 Uroczystość zakończenia LICEALIADY

UWAGA - START W OBUWIU BEZ KOLCÓW

I G R Z Y S K A DZIECI

 

11.00- 11.30 Odprawa – Weryfikacja, odbiór numerów startowych /IGRZYSKA DZIECI/

12.00 Start – bieg drużynowy – ok. 800 m dziewcząt ur. 2011 i mł. - drużyna - 6 dziew.

12.25 Start – bieg drużynowy – ok. 800 m chłopcy ur. 2011 i mł. - drużyna - 6 dziew

12.50 Start – bieg drużynowy – ok. 1000 m dziewcząt ur. 2009-2010 – drużyna - 6 chłop.

13.20 Start – bieg drużynowy – ok . 1000 m chłopców ur. 2009-2010– drużyna - 6 chłop.

Dany powiat reprezentowany jest przez 1 drużynę, oddzielnie w każdej z kategorii jak powyżej.

(m. Kraków 2 drużyny)

 

Uwaga! Start w obuwiu bez kolców!

 

W zawodach prawo startu mają również zawodnicy / indywidualnie/, którzy zajęli

1 miejsce w zawodach powiatowych , jeżeli ich drużyna nie awansowała !!!

ok. 14.15 Uroczystość zakończenia IGRZYSK DZIECI / wg możliwości organizacyjnych/

 

I G R Z Y S K A MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

ok. 13.00 Weryfikacja, odbiór numerów startowych/IGRZYSKA MŁODZIEŻY/

14.00 Start – bieg drużynowy – ok.1500 m dziewcząt ur. 2007-2008 (6 dziewczęta)

ok. 14.30 Start – bieg drużynowy – ok. 1500 m chłopców ur. 2007-2008 (6 chłopców)

Dany powiat reprezentowany jest przez 1 drużynę, oddzielnie w każdej z kategorii jak powyżej.

(m. Kraków 2 drużyny)

Uwaga! Start w obuwiu bez kolców!

 

W zawodach prawo startu mają również zawodnicy / indywidualnie/, którzy zajęli

1 miejsce w zawodach powiatowych , jeżeli ich drużyna nie awansowała !!!!

 

ok. 15.30 Uroczystość zakończenia IGRZYSK MŁODZIEŻY / wg możliwości organizacyjnych/

 

Do rozgrzewki będzie wyznaczony plac, a w trakcie trwania zawodów zabronione jest wchodzenie młodzieży i trenerów/opiekunów na trasy.

 

 

Zgłoszenia należy składać poprzez system SRS: www.srs.szs.pl - kalendarz zawodów wojewódzkich

- wybrać zgłoszenia do igrzysk dzieci , igrzysk młodzieży lub licealiady.

Zgłoszenia do dnia 10.05.22 do godz. 15.00. Po tym terminie system zgłoszeń zostanie zablokowany.

W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów - listy uczestników potwierdzone

przez dyrektora szkoły i opiekuna (weryfikacja startowa).

Na listach należy podać pełny skład 6 zawodników oraz max. dwóch rezerwowych.

Zgłoszenie zawodnika indywidualnego – wyraźnie zaznaczyć na druku srs zgłoszenia !!!

 

PUNKTACJA - w klasyfikacji drużynowej szkół będzie prowadzona punktacja w każdej kategorii biegu oddzielnie wg klucza np. / sklasyfikowano w biegu 56 uczniów tj I miejsce – 56 pkt, II m-55 pkt, 3m – 54 pkt …,… 56 m- 1pkt / Suma punktów uzyskana przez wszystkich startujących członków zespołu – uczniów danej szkoły, daje jej wynik końcowy.

Prowadzona jest klasyfikacja drużynowa i indywidualna

 

UWAGI DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA IGRZYSK DZIECI , IGRZYSK MŁODZIEŻY I LICEALIADY

 

  • DYSTANSY UZGODNIONE Z KOMISJĄ SPORTOWĄ M SZS I ZGODNE Z REGULAMINEM OGÓLNYM

  • START WSPÓLNY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH , Z TYM ,ŻE DRUŻYNY USTAWIAJĄ SIĘ W RZĘDACH PO 6 ZAWODNIKÓW, WYZNACZENI PRZEZ NAUCZYCIELA LIDERZY NA LINII STARTU , POZOSTALI ZAWODNICY, WG USTALEŃ DRUŻYN ZA NIMI

  • SPOSÓB SPORZĄDZENIA KLASYFIKACJI KOŃCOWYCH USTALONE SA PRZEZ JURY ZAWODÓW.

  • PROWADZONA BĘDZIE KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA DLA POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW I KATEGORII.

  • ZA TZW. „ PODCIĄGANIE NA TRASIE” , BĄDŹ NIESPORTOWE ZACHOWANIE JURY ZAWODÓW MOŻE NAŁOŻYĆ KARY

  • PRZESUNIĘCIA MIEJSCA ZAWODNIKA ,BĄDŹ W PRZYPADKU UZASADNIONYM DYSKAWLIFIKACJE

  • EWENTUALNE PROTESTY ROZSTRZYGA JURY ZAWODÓW - W OPARCIU O DOSTĘPNE DOKUMENTY –PAPIEROWE I VIDEO OD SĘDZIÓW ZAWODÓW !!

 

Sprawy organizacyjne

Dojazd do tras od centrum Nowego Targu – kierunek Nowy Sącz ok. 1,5 km, dalej na rondzie im. J.P. II skręt w prawo w kierunku na lotnisko miejskie.

Prosimy opiekunów szkół i powiatów o pomoc organizacyjną przy wydawaniu numerów startowych – dla każdego uczestnika . Numery startowe odbierają i zdają opiekunowie poszcz. grup powiatowych wg programu zawodów

 

Jury Zawodów: Kierownik zawodów – Stanisław Mrowca tel. 604 147 459

Kierownik organizacyjny – Waldemar Gramek

Kierownik Biura, kierownik sportowy – Feliks Piwowar tel. 608 206 220

Sędzia Główny Marek Danielczak

 

 

Postanowienia końcowe: organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

W przypadku trudnych warunków atmosferycznych np. bardzo silne opady deszczu prosimy

o sprawdzenie u organizatora - Stanisław Mrowca tel. 604 14 74 59 czy zawody się odbędą.

 

UWAGA: Parkowanie autobusów na parkingu w pobliżu lotniska.

Prosimy o dostosowanie się do poleceń służby porządkowej.

 

Nagrody: dla zwycięzców przewidziane są medale ,statuetki oraz dyplomy –do miejsca szóstego indywidualnie i dla zespołów drużynowych pamiątkowe puchary i dyplomy.

 

Organizator

                                                                 MSZS KRAKÓW