PCK Facebook

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY POWIATOWYCH IGRZYSK DZIECI,IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ i LICEALIADY W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

1.Organizator:Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu Współorganizatorzy: PSZS Nowy Targ 2.Cel imprezy: popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży Wyłonienie najlepszych zespołów do zawodów wojewódzkich. 3.Termin i miejsce: 04-10-2022. Rozpoczęcie zawodów: 9.00 Miejsce zawodów: Lotnisko Miejskie Nowy Targ 4.Sposób przeprowadzenia zawodów: zgodnie z regulaminem MSZS

PROGRAM ZAWODÓW

Licealiada:

9:00 - 9:50-weryfikacja, odbiór numerów startowych oraz dokumentacji związanej z udziałem w zawodach.

10.00 - start biegu sztafetowego 6 x 1000 m dziewcząt ur. 2003 i mł.

ok. 10:40 - start biegu sztafetowego 6 x1200 m chłopców ur. 2003 i mł.

Podsumowanie Licealiady około 20 min. po zakończeniu biegu chłopców.

Igrzyska Dzieci:

ok. 10:30 - weryfikacja, odbiór numerów startowych oraz dokumentacji związanej z udziałem w zawodach.

ok.11:15 - start biegu sztafetowego 6 x 800 m dziewcząt ur. 2010 i mł.

ok.11:45 start biegu sztafetowego 6 x 1000 m chłopców ur. 2010 i mł.

Podsumowanie Igrzysk Dzieci około 20 min. po zakończeniu biegu chłopców.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej:

ok.11.45- weryfikacja i odbiór numerów startowych oraz dokumentacji związanej z udziałem w zawodach.

ok.12:20- start biegu sztafetowego 6 x 1000 m dziewcząt ur. 2008-2009

ok.13:00-start biegu sztafetowego 6 x 1200 m chłopców ur . 2008-2008

Podsumowanie Igrzysk Młodzieży Szkolnej około 20 min. po zakończeniu biegów.

UWAGA-we wszystkich grupach wiekowych START w obuwiu bez KOLCÓW!

5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

6. Zgłoszenia wyłącznie przez system SRS do 01 X-2022 g. 14.00

7. Parkowanie: teren parkingowy lotniska z umożliwieniem dojazdu na płytę lotniska /obsługi medycznej, organizatorów, itp./

                                                                                    ORGANIZATOR