PCK Facebook

Regulamin Szkolnych Zawodów Powiatowych w dyscyplinie szachy

Termin i miejsce: Licealiada – 16 listopada 2022 (środa) Igrzyska Dzieci- 17 listopada 2022 (czwartek) Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 18 listopada 2022 (piątek) Turnieje będą rozegrane w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Promocji, ul. Rynek w Krościenku nad Dunajcem.

 1. Osoby odpowiedzialne za turniej:
 Jan Zapała – sędzia zawodów: janmar25@wp.pl     tel. 666046653
Józef Dyda – koordynator z ramienia organizatora: jozef.dyda@wp.pl  tel. 608-087-105
 
 1. Warunki udziału:
  1. poszczególnych turniejach obowiązują następujące limity wiekowe:
   • Igrzyska Dzieci – 2010 i młodsi
   • Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 2008 - 2009
                 .      Licealiada – 2003 i młodsi
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest elektroniczne zgłoszenie  według obowiązujących zasad Systemu Rejestracji  Szkół oraz potwierdzenie udziału u sędziego w dniu zawodów do godziny 8:45
 
4.System rozgrywek:
Odbędzie  się  wspólny turniej dla dziewcząt i chłopców. 
Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempem 15 minut na zawodnika.   .  
 
5. Harmonogram:
 • 8:45 zamknięcie list startowych
 • 9:00 otwarcie turnieju
 • 9:10 Rozpoczęcie pierwszej rundy
 • Około 13:30 zakończenie turnieju
 
6. Klasyfikacja indywidualna:
              Prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.
 
7. Punktacja drużynowa:
W turnieju będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa. Na wynik punktowy szkoły składa się suma punktów  czterech  najlepszych  zawodników .
W  sumie tej znajdować się musi  wynik ,co najmniej , jednej dziewczyny.
W przypadku braku w składzie reprezentacji szkoły przynajmniej jednej dziewczyny drużyna taka nie będzie klasyfikowana .
 
Do zawodów szczebla wojewódzkiego , który zostanie rozegrany w systemie drużynowym, kwalifikuje się jedna szkoła. 
7. Postanowienia końcowe
 • Dzieci w czasie zawodów pozostają pod opieką opiekunów/nauczycieli.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego zawodów. 
 
                                                                                          Koordynator Sportu
                                                                                             PCK  Nowy Targ 
                                                                                                  Józef Dyda