PCK Facebook

IGRZYSKA DZIECI , IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I LICEALIADA POWIATU NOWOTARSKIEGO W PŁYWANIU INDYWIDUALNYM I DRUŻYNOWYM POD PATRONATEM BURMISTRZA NOWEGO TARGU

Cel imprezy: - popularyzacja pływania jako formy aktywnego wypoczynku • wyłonienie reprezentacji powiatu nowotarskiego na zawody wojewódzkie Organizator: -Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu Data: - 8 grudnia 2022 r godz. 9.00 – Igrzyska Dzieci , godz.10.30 – Igrzyska Młodzieży Szkolnej , godz. 12.00 - Licealiada Miejsce: - Pływalnia Miejska Plac Evry Nowy Targ

Uczestnicy - Igrzyska Dzieci - prawo startu w zawodach mają uczniowie

w dwóch grupach wiekowych :

I dz./chł urodzeni 2013 - 2015

II dz./chł urodzeni 2010 - 2012

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – prawo startu w zawodach mają uczniowie szkół

urodzeni 2008 - 2009

Licealiada – prawo startu w zawodach mają uczniowie szkół

średnich i zawodowych urodzeni 2003 i młodsi

Szkoła wystawia do zawodów reprezentację złożoną z maksimum 30 zawodników

Sposób przeprowadzenia zawodów :

IGRZYSKA DZIECI – pływanie indywidualne

dziewczęta / chłopcy ur. 2013 – 2015

Zawody rozegrane zostaną na dystansie 25 m

w stylu : klasycznym , grzbietowym, dowolnym i motylkowym

Zawodnik ma prawo startu w jednym stylu

dziewczęta / chłopcy ur. 2010 - 2012

Zawody zostaną rozegrane na dystansie 50 m

w stylu : klasycznym, grzbietowym , dowolnym i motylkowym

Zawodnik ma prawo startu w jednym stylu.

Zgłoszenia elektronicznie / system SRS / z dokładnym imiennym wykazem zawodników

z zaznaczeniem w jakim stylu pływackim wystartuje / wpisujemy w polu „ informacje dodatkowe „ w opcji dodawanie uczestnika./

Z uwagi na podział na dwie grupy startowe koniecznym jest podanie w zgłoszeniu rocznika

startującego zawodnika. W pierwszej kolejności wpisujemy w zgłoszeniu startujących

z roczników 2013 - 2015 , następnie 2010 - 2012

IGRZYSKA DZIECI– pływanie drużynowe

Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w roku 2010 i młodsi

Reprezentacja liczy 6 chłopców lub 6 dziewcząt

Program zawodów:

- sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt

- sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym chłopców

Zgłoszenia elektronicznie / system SRS / z dokładnym imiennym wykazem zawodniczek/ zawodników biorących udział w sztafecie

Przepisy techniczne i kwestie nie zawarte w tym regulaminie rozstrzygane będą na podstawie regulaminu szczegółowego Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci

I Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego na rok 2022 / 2023

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – pływanie indywidualne

Udział biorą dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2008 - 2009

Zawody zostaną przeprowadzone na dystansie 50m

w stylu : klasycznym .grzbietowym. dowolnym i motylkowym

Zawodnik ma prawo startu w jednym stylu

Zgłoszenia elektronicznie / System SRS/ z dokładnym imiennym wykazem zawodników ,

z zaznaczeniem w jakim pływackim stylu wystartują /wpisujemy w polu „ informacje dodatkowe „ w opcji dodawanie uczestnika /

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – pływanie drużynowe

Drużyna składa się z 6 chłopców lub 6 dziewcząt urodzeni w latach 2008 - 2009

Szkoła może wystawić jedną sztafetę w każdej kategorii

Program zawodów:

- Sztafeta 6 x 50m stylem dowolnym dziewcząt

- Sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym chłopców

Zgłoszenia elektronicznie / system SRS / z dokładnym imiennym wykazem zawodników

startujących w sztafecie

Przepisy techniczne i kwestie nie zawarte w tym regulaminie , rozstrzygane będą na podstawie

regulaminu szczegółowego Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego na rok 2022 / 2023

LICEALIADA - pływanie indywidualne

W zawodach biorą udział uczniowie i uczennice szkół średnich i zawodowych ur.2003 i młodsi

Zawody zostaną rozegrane na dystansie 50 m w stylu : klasycznym, grzbietowym ,

dowolnym i motylkowym.

Zawodnik może startować w jednym stylu.

Zawody rozgrywane w grupie chłopców i dziewcząt.

Zgłoszenia elektronicznie / system SRS/ z dokładnym imiennym wykazem zawodników,

z zaznaczeniem w jakim stylu pływackim wystartują / wpisujemy w polu „ informacje

dodatkowe „ w opcji dodawanie uczestnika /

LICEALIADA – pływanie drużynowe

Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt lub 6 chłopców , rocznik 2003 i młodsi

Szkoła może zgłosić zarówno drużynę dziewcząt jak i chłopców

Szkoła może wystawić tylko jedną drużynę w każdej kategorii

Program zawodów :

- sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym dziewcząt

- sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym chłopców

Zgłoszenia elektronicznie / system SRS/z dokładnym imiennym wykazem zawodników startujących w sztafecie .

Przepisy techniczne i kwestie nie zawarte w tym regulaminie , rozstrzygane będą na podstawie Regulaminu szczegółowego Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego na rok szkolny 2022 /2023

Sędzia główny : Maciej Haras

Kierownik techniczny: Artur Żak