PCK Facebook

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY FINAŁÓW MAŁOPOLSKICH IGRZYSK DZIECI , IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I LICEALIADA W DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Organizator: Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie Współorganizatorzy: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu P SZS Limanowa, P SZS Nowy Targ

Cel imprezy: popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie

najlepszych szkół w województwie w poszczególnych kategoriach wiekowych

Termin i miejsce: 21.04.2023 (piątek ) godz. 9.30 – Lotnisko Miejskie w Nowym Targu/licealiada/

Sposób przeprowadzenia zawodów: zgodnie z regulaminem M SZS (str 35–ID, str 63 –IMS, str 83-L)

Program zawodów:

L I C E A L I A D A

ok. 9.15-9.45 Weryfikacja, odbiór numerów startowych /LICEALIADA/

10.00 Start – bieg drużynowy – 1200 m dziewcząt ur. 2003 i mł. 6 dziew

ok. 10.30 Start – bieg drużynowy – 1500 m chłopców ur. 2003 i mł. - 6 chłop.

Dany powiat reprezentowany jest przez 1 drużynę, oddzielnie w każdej z kategorii jak powyżej.

(m. Kraków 2 druż. dz, 2 druż chł. )

W zawodach prawo startu mają również zawodnicy / indywidualnie/, którzy zajęli

1 miejsce w zawodach powiatowych , jeżeli ich drużyna nie awansowała !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ok. 11.30 Uroczystość zakończenia LICEALIADY

I G R Z Y S K A DZIECI

11.00- 11.30 Odprawa – Weryfikacja, odbiór numerów startowych /IGRZYSKA DZIECI/

12.00 Start – bieg drużynowy – 800 m dziewcząt ur. 2012 i mł. - drużyna - 6 dziew.

12.25 Start – bieg drużynowy – 1000 m chłopcy ur. 2012 i mł. - drużyna - 6 dziew

12.50 Start – bieg drużynowy – 1000 m dziewcząt ur. 2010-2011 drużyna - 6 chłop.

13.20 Start – bieg drużynowy – 1000 m chłopców ur. 2010-2011drużyna - 6 chłop.

Dany powiat reprezentowany jest przez 1 drużynę, oddzielnie w każdej z kategorii jak powyżej.

(m. Kraków 2 drużyny)

Uwaga! Start w obuwiu bez kolców!

W zawodach prawo startu mają również zawodnicy / indywidualnie/, którzy zajęli

1 miejsce w zawodach powiatowych , jeżeli ich drużyna nie awansowała !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I G R Z Y S K A MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

ok. 13.00 Weryfikacja, odbiór numerów startowych/IGRZYSKA MŁODZIEŻY/

14.00 Start – bieg drużynowy – 1200 m dziewcząt ur. 2008-2009 (6 dziewczęta)

ok. 14.30 Start – bieg drużynowy – 1500 m chłopców ur. 2008-2009 (6 chłopców)

Dany powiat reprezentowany jest przez 1 drużynę, oddzielnie w każdej z kategorii jak powyżej.

(m. Kraków 2 drużyny)

W zawodach prawo startu mają również zawodnicy / indywidualnie/, którzy zajęli

1 miejsce w zawodach powiatowych , jeżeli ich drużyna nie awansowała !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ok. 15.30 Uroczystość zakończenia IGRZYSK MŁODZIEŻY / wdg możliwości organizacyjnych/

Uwaga! Start w obuwiu bez kolców

Do rozgrzewki będzie wyznaczony plac, a w trakcie trwania zawodów zabronione jest wchodzenie młodzieży i trenerów/opiekunów na trasy.

Zgłoszenia należy składać poprzez system SRS: www.srs.szs.pl - kalendarz zawodów wojewódzkich

- wybrać zgłoszenia do igrzysk dzieci , igrzysk młodzieży lub licealiady. Zgłoszenia do dnia 18.04.23 do
godz.
15.00
. Po tym terminie system zgłoszeń zostanie zablokowany.

W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów - listy uczestników potwierdzone

przez dyrektora szkoły i opiekuna (weryfikacja startowa).

Na listach należy podać pełny skład 6 zawodników oraz max. dwóch rezerwowych.

Zgłoszenie zawodnika indywidualnego – wyrażnie zaznaczyć na druku srs zgłoszenia !!!

PUNKTACJA - w klasyfikacji drużynowej szkół będzie prowadzona punktacja w każdej kategorii biegu

: oddzielnie wdg klucza np. / sklasyfikowano w biegu 56 uczniów tj I miejsce – 56 pkt, II m-55 pkt, 3m – 54 pkt …

56 m- 1pkt / Suma punktów uzyskana przez wszystkich startujących członków zespołu – uczniów danej szkoły, daje jej wynik końcowy.

Prowadzona jest klasyfikacja drużynowa i indywidualna

UWAGI DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA IGRZYSK DZIECI , IGRZYSK MŁODZIEZY I LICEALIADY

-DYSTANSY UZGODNIONE Z KOMISJA SPORTOWĄ M SZS I ZGODNE Z REGULAMINEM OGÓLNYM

-START WSPÓLNY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH , Z TYM ,ŻE DRUŻYNY USTAWIAJĄ SIĘ W RZĘDACH PO

6 ZAWODNIKÓW, WYZNACZENI PRZEZ NAUCZYCIELA LIDERZY NA LINII STARTU , POZOSTALI ZAWODNICY, WDG USTALEŃ DRUŻYN, ZA NIMI.

-SPOSÓB SPORZĄDZENIA KLASYFIKACJI KOŃCOWYCH USTALONE SA PRZEZ JURY ZAWODÓW.

-PROWADZONA BĘDZIE KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA DLA POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW I KATEGORII.

- ZA TZW. „ PODCIĄGANIE NA TRASIE” , BĄDŹ NIESPORTOWE ZACHOWANIE JURY ZAWODÓW MOŻE NAŁOŻYĆ KARY

PRZESUNIĘCIA MIEJSCA ZAWODNIKA ,BĄDŹ W PRZYPADKU UZASADNIONYM DYSKAWLIFIKACJE

- EWENTUALNE PROTESTY ROZSTRZYGA JURY ZAWODÓW - W OPARCIU O DOSTĘPNE DOKUMENTY –PAPIEROWE I VIDEO OD SĘDZIÓW ZAWODÓW !!!!!!!!!!!!

Sprawy organizacyjne.

dojazd do tras od centrum Nowego Targu – kierunek Nowy Sącz ok. 1,5 km, dalej na rondzie im. J.P. II skręt w prawo w kierunku na lotnisko miejskie.

- prosimy opiekunów szkół i powiatów o pomoc organizacyjną przy wydawaniu numerów startowych – dla każdego uczestnika . Numery startowe odbierają i zdają opiekunowie poszcz. grup powiatowych wg programu zawodów

Jury Zawodów: Kierownik zawodów – Stanisław Mrowca tel. 604 147 459

Kierownik organizacyjny – Waldemar Gramek

Kierownik Biura, kierownik sportowy – Feliks Piwowar tel. 608 206 220

Sędzia Główny Marek Danielczak

Postanowienia końcowe: organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
W przypadku trudnych warunków atmosferycznych np. bardzo silne opady deszczu prosimy o

sprawdzenie u organizatora - Stanisław Mrowca tel. 604 14 74 59 czy zawody się odbędą.

UWAGA: Parkowanie autobusów na parkingu w pobliżu lotniska.

Prosimy o dostosowanie się do poleceń służby porządkowej.

Nagrody: dla zwycięzców przewidziane są medale ,statuetki oraz dyplomy –do miejsca szóstego indywidualnie i dla zespołów drużynowych pamiątkowe puchary i dyplomy.

 

Organizator

MSZS KRAKÓW