PCK Facebook

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY FINAŁÓW POWIATOWYCH IGRZYSK DZIECI, IGRZYSK MŁODZIEŻY I LICEALIADY W DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Organizator: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu Współorganizator: P SZS w Nowym Targu

Cel imprezy: popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie             
                           najlepszych szkół w województwie w poszczególnych kategoriach wiekowych
 
 Termin i miejsce:    18.04.2023 (wtorek ) godz. 9.30 – Lotnisko Miejskie w Nowym Targu- Licealiada
                                                /zawody wojewódzkie -  21.04   Nowy Targ /
 Sposób przeprowadzenia zawodów: zgodnie z regulaminem M SZS (str 35–ID, str 63 IMS, str 83-L)
               
  Program zawodów:
 
                                                           L I C E A L I A D A
 
           ok. 9.30     Weryfikacja, odbiór numerów startowych /LICEALIADA/
      10.00   Start – bieg drużynowy – 1200 m  dziewcząt ur. 2003 i  mł.  –  6 dziewcząt
ok. 10.30   Start – bieg drużynowy – 1500 m  chłopców  ur. 2003 i mł.   - 6 chłopców
Awans do zawodów wojewódzkich po jednej drużynie z poszczególnej kategorii.
W zawodach wojewódzkich prawo startu maja zawodnicy/czki/ ,którzy zajęli 1 miejsce na
zawodach powiatowych, jeżeli ich drużyna nie awansowała         
            ok. 11.20   Uroczystość zakończenia  LICEALIADY
                     
                                                        I G R Z Y S K A    DZIECI
 
10.30 - 11.00  Odprawa – Weryfikacja, odbiór numerów startowych - IGRZYSKA DZIECI
11.30   Start – bieg drużynowy – ok.800 m  dziewcząt ur. 2012 i   mł.  -  drużyna - 6 dziewcząt
11.55   Start – bieg drużynowy – ok.800 m  chłopcy     ur. 2012  i  mł.  - drużyna - 6 dziewcząt
 
12.20   Start – bieg drużynowy –ok. 1000 m  dziewcząt ur. 2011-2010 – drużyna - 6 chłopców
12.50   Start – bieg drużynowy –ok. 1000 m  chłopców  ur. 2011-2010 – drużyna - 6 chłopów
             Awans do zawodów wojewódzkich po jednej drużynie z poszczególnej kategorii.
W zawodach wojewódzkich prawo startu maja zawodnicy/czki/ ,którzy zajęli 1 miejsce na
            zawodach powiatowych, jeżeli ich drużyna nie awansowała
 
ok. 13.30   Uroczystość zakończenia  IGRZYSK DZIECI / wg możliwości organizacyjnych/
 
                                               I G R Z Y S K A    MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
              ok. 13.00     Weryfikacja, odbiór numerów startowych/IGRZYSKA MŁODZIEŻY/
      13.30     Start – bieg drużynowy –  ok.1200 m  dziewcząt ur. 2009-2008    (6 dziewczęta)
ok. 14.00     Start – bieg drużynowy –  ok.1500 m  chłopców ur.  2009-2008    (6 chłopców)
Awans do zawodów wojewódzkich po jednej drużynie z poszczególnej kategorii.
ok. 14. 50   Uroczystość zakończenia  IGRZYSK MŁODZIEŻY / wg możliwości organizacyjnych/
                 W zawodach wojewódzkich prawo startu maja zawodnicy/czki/ ,którzy zajęli 1 miejsce na
            zawodach powiatowych, jeżeli ich drużyna nie awansowała
 
 Do rozgrzewki będzie wyznaczony plac, a w trakcie trwania zawodów zabronione jest wchodzenie młodzieży i trenerów/opiekunów na trasy.
 
  Zgłoszenia należy składać poprzez system SRS: www.srs.szs.pl - kalendarz zawodów wojewódzkich
   - wybrać zgłoszenia do igrzysk dzieci , igrzysk młodzieży lub licealiady. Zgłoszenia  do dnia 17.04.23 do
      godz. 12.00. Po tym terminie system zgłoszeń zostanie zablokowany.
      W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów - listy uczestników potwierdzone  
      przez dyrektora szkoły i opiekuna (weryfikacja startowa).
      Na listach należy podać pełny skład 6 zawodników oraz max. dwóch rezerwowych.
  PUNKTACJA -  w klasyfikacji drużynowej szkół będzie prowadzona punktacja w każdej kategorii biegu
    : oddzielnie wg klucza np.  / sklasyfikowano w biegu 56 uczniów tj  I miejsce – 56 pkt, II m-55 pkt, 3m – 54 pkt …
…  56 m- 1pkt /   Suma punktów uzyskana przez wszystkich startujących członków zespołu – uczniów danej szkoły, daje jej wynik końcowy.
Prowadzona jest klasyfikacja drużynowa i indywidualna
 
UWAGI  DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA  IGRZYSK  DZIECI , IGRZYSK  MŁODZIEZY  I  LICEALIADY
 
-DYSTANSY  UZGODNIONE  Z  KOMISJA SPORTOWĄ  M SZS   I  ZGODNE  Z  REGULAMINEM  OGÓLNYM
-START  WSPÓLNY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH , Z TYM ,ŻE DRUŻYNY  USTAWIAJĄ SIĘ W RZĘDACH PO
 ZAWODNIKÓW, WYZNACZENI PRZEZ NAUCZYCIELA LIDERZY NA LINII STARTU , POZOSTALI ZAWODNICY, WDG USTALEŃ  DRUŻYN, ZA NIMI. 
-SPOSÓB SPORZĄDZENIA KLASYFIKACJI KOŃCOWYCH  USTALONE SA  PRZEZ  JURY  ZAWODÓW.
-PROWADZONA BĘDZIE KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA DLA POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW I KATEGORII.
-  ZA TZW. „ PODCIĄGANIE NA TRASIE” , BĄDŹ  NIESPORTOWE ZACHOWANIE JURY  ZAWODÓW MOŻE NAŁOŻYĆ   KARY
PRZESUNIĘCIA MIEJSCA    ZAWODNIKA  ,BĄDŹ   W  PRZYPADKU  UZASADNIONYM  DYSKAWLIFIKACJE
EWENTUALNE PROTESTY  ROZSTRZYGA  JURY ZAWODÓW -  W OPARCIU O DOSTĘPNE  DOKUMENTY –PAPIEROWE  I    VIDEO    OD SĘDZIÓW  ZAWODÓW   !!!!!!!!!!!!
 Sprawy organizacyjne.
.
- prosimy opiekunów szkół  o pomoc organizacyjną przy wydawaniu numerów   startowych  – dla  każdego uczestnika, Numery startowe odbierają  opiekunowie poszcz.  szkół, zdają  zawodnicy na  mecie
 
Jury Zawodów: Kierownik zawodów                – Stanisław Mrowca   tel. 604 147 459
                                     Kierownik organizacyjny  – Watycha Tadeusz
                                     Kierownik Biura  – Watycha Tadeusz, Marek Danielczak
                                     Sędzia Główny  – Marek Danielczak
 Postanowienia końcowe: organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
W przypadku trudnych warunków atmosferycznych np. bardzo silne opady deszczu prosimy o
sprawdzenie u organizatora - Stanisław Mrowca tel. 604 14 74 59, Marek Danielczak tel. 502789562 czy zawody się odbędą.
 
UWAGA:  Parkowanie autobusów na parkingu w pobliżu lotniska.
                            Prosimy o dostosowanie się do poleceń służby porządkowej.
 
 Nagrody: dla zwycięzców przewidziane są medale, oraz dyplomy – do  miejsca  szóstego   indywidualnie  i dla zespołów drużynowych   pamiątkowe puchary i dyplomy.
                                                                                                      Organizator:
                                                                    POWIATOWE  CENTRUM KULTURY  w  NOWYM  TARGU