PCK Facebook

Otwarte Biegi Przełajowe o" Puchar Burmistrza Rabki Zdroju" runda wiosenna - IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Szkół Ośrodka Sportowego Rabka-Zdrój

Organizator: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu - Ośrodek Sportowy Rabka - Zdrój, Międzyszkolny Klub Sportowy Rabka-Zdrój, Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju

Cel: - popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej

- przygotowanie do zawodów szkolnego współzawodnictwa sportowego
 

Termin i miejsce: 05.05.2023 /piątek/ , godz 10.00 - stadion miejski plus teren

Uczestnictwo: zawody otwarte dla dzieci i młodzieży szkół rejonu Ośrodka Sportowego

Rabka-Zdrój, ilość zawodników reprezentujących szkołę w poszczególnych

grupach bez ograniczeń

Igrzyska Dzieci - /dystanse do 1000m/:

I grupa – r.2012 i mł

II grupa – r.2011

III grupa – r.2010

Igrzyska Młodzieży Szkolnej - /dystans do 1500m/:

grupa IV - rocznik 2009

grupa V - rocznik 2008

Klasyfikacja: I – indywidualna – wg. zajętych miejsc w każdej grupie wiekowej dziewcząt i

chłopców oddzielnie

II - zespołowa /w dwóch kategoriach ID i IMS oddzielnie/ – suma punktów

zdobytych w poszczególnych biegach za miejsca I – X

Nagrody: - indywidualnie za miejsca I – III medale, I – VI dyplomy

- zespołowe – Puchary Burmistrza Rabki Zdroju dla najlepszych szkół

Zgłoszenia: pisemne zgłoszenia do zawodów z imienną listą uczestników potwierdzone

przez szkołę i wydawanie kart startowych w biurze zawodów /w dniu zaw. w

godz. 9.00-9.45

uwaga: zgłoszenia poza systemem SRS, prosimy o wstępne telefoniczne potwierdzenie udziału w zawodach /szkoła, ilość startujących/– tel. 504 003 240

Postanowienia końcowe: w przypadku niesprzyjającej pogody w dniu zawodów prosimy

przed wyjazdem na zawody o kontakt z organizatorami

– tel. 504 003 240,

interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do

organizatora

                                                                                  Organizator