PCK Facebook

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY FINAŁÓW MAŁOPOLSKICH : IGRZYSK DZIECI , IGRZYSK MŁODZIEŻY i LICEALIADY W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

NOWY TARG , 11 PAŹDZIERNIKA 2023 1. Organizator: Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie Współorganizatorzy : P SZS Nowy Targ, Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ P SZS Limanowa 2. Cel imprezy: popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie najlepszych sztafet w województwie w poszczególnych kategoriach wiekowych 3.Termin i miejsce: 11. X./środa / – Lotnisko Miejskie w Nowym Targu ul. Lotników 1 godz- wg. programu

PROGRAM ZAWODÓW:

L I C E A L I A D A

ok. 9.10-9.40 Weryfikacja , odbiór numerów start.

10.00. – start biegu sztafetowego 6 x ok. 1000 m dziewcząt ur. 2004 i mł.

ok. 10.30. – start biegu sztafetowego 6 x ok. 1200 m chłopców ur. 2004 i mł.

START W OBUWIU BEZ KOLCÓW

Ok. godz 11.20 uroczystość zakończenia LICEALIADY

5. Do rozgrzewki będzie wyznaczony plac, a w trakcie trwania zawodów zabronione jest wchodzenie młodzieży i trenerów/opiekunów na trasy.

 

IGRZYSKA DZIECI

11.00 – 11.30 Weryfikacja , odbiór numerów start.

11.45 – start biegu sztafetowego 6 x ok. 800 m dziewcząt ur. 2011 i mł.

0k.12.15 – start biegu sztafetowego 6 x ok. 1000 m chłopców ur. 2011 i mł.

Podsumowanie igrzysk dzieci – około 30 minut po zakończeniu biegu sztaf. ID chł.

*START W OBUWIU BEZ KOLCÓW

 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

ok. 12.30-13.00 Weryfikacja , odbiór numerów start.

13.15 – start biegu sztafetowego 6 x ok.1000 m dziewcząt ur. 2009-2010

ok.13.45 – start biegu sztafetowego 6 xok. 1200 m chłopców ur. 2009-2010

Podsumowanie igrzysk – około 30 minut po zakończeniu biegu – sztaf chł IMS ok. 14.30

 

*START W OBUWIU BEZ KOLCÓW

 

6. Zgłoszenia należy poprzez system SRS : srs.szs.pl - kalendarz zawodów wojewódzkich
- wybrać zgłoszenia do igrzysk dzieci , igrzysk lub licealiady / start po jednej sztafecie z powiatu
w każdej grupie ID , IMS , L- m.Kraków – po dwie sztafety/

do dnia 09.10. 23r. do godz 21.00

Na listach należy podać pełny skład sztafet 6 zawodników/ czek oraz dwóch rezerwowych

Strona internetowa : www.mszs.krakow.pl oraz www.srs.szs.pl

Po tym terminie system zgłoszeń zostanie zablokowany

 

W dniu zawodów będą przyjmowane w biurze zawodów - listy uczestników potwierdzone przez opiekuna prawnego i zgłoszenie sztafety przez szkołę. / weryfikacja startowa /

 

7. Sprawy organizacyjne

  1. dojazd do tras od centrum Nowego Targu – kierunek Nowy Sącz ok. 1,5 km , dalej na

rondzie skręt w prawo w kierunku na lotnisko miejskie.

 

  1. Jury Zawodów : Kierownik zawodów – Stanisław Mrowca tel. 604 147 459

Kierownik organizacyjny- Waldemar GRAMEK

Kierownik ds. sportowych - Feliks PIWOWAR tel. 608 206 220

Sędzia Główny - Marek Danielczak

 

d) Postanowienia końcowe: organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego

regulaminu . W przypadku trudnych warunków atmosferycznych – np. bardzo silne opady deszczu prosimy o sprawdzenie u organizatora - Stanisław Mrowca tel. 604 14 74 59 czy zawody się odbędą .

 

UWAGA : parkowanie autobusów – na placu i miejscu w pobliżu lotniska

Prosimy o dostosowanie się do poleceń służby porządkowej !!!!

Prosimy o przestrzeganie porządku i dyscypliny oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa

 

8. Nagrody: dla zwycięzców przewidziane są medale oraz dyplomy, dla zespołów

sztafetowych pamiątkowe puchary i dyplomy.

 

KRAKÓW – 16. 09. 2023

 

 

Organizator