PCK Facebook

XXIV SZACHOWE MISTRZOSTWA PODHALA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW - MSZANA DOLNA 2019

Turniej zostanie rozegrany w dniach 30.03.2019 r. (sobota) godz. 9.00 w Szkole Podstawowej Nr1 ul. Sienkiewicza 2 w Mszanie Dolnej. Organizatorem turnieju jest Urząd Miasta Mszana Dolna oraz Szkoła Podstawowa nr.1 w Mszanie Dolnej

Warunki uczestnictwa: Opłata klasyfikacyjno-rankingowa w wysokości 5 zł

na rzecz Małopolskiego Związku Szachowego (w turnieju można zdobyć IV

kat. i tylko ci zawodnicy wnoszą opłatę pobieraną na sali gry),

konieczność wcześniejszego zgłoszenia zawodników do dnia 25.03.2019

Zgłoszenia przyjmuje Jan Zapała pod tel.666 046 653 lub janmar25@wp.pl

zalecany www.chessarbiter/com

System : Szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo P30.

Klasyfikacja w grupach;

Klasy 0-III, IV- VI, VII-Gim.

osobna klasyfikacja chłopców i dziewczyn.

 

Nagrody: W każdej grupie za pierwsze 3 miejsca puchary i dyplomy,

nagroda dla najmłodszej uczestniczki i uczestnika, każdy uczestnik turnieju

otrzyma upominek – niespodziankę.

Postanowienia końcowe: Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Przy zgłoszeniu obowiązuje nazwisko, imię, klub lub miejscowość,

kategoria szachowa, dokładna data urodzenia. Uczestnicy turnieju mają

obowiązek zapoznać się z Regulaminem, a zgłaszając się do turnieju,

akceptują go wraz z klauzulami o zgodzie na przetwarzanie danych

osobowych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji

niniejszego regulaminu.

                                                                                    ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ